ROMBET SA BACAU - BETOANE, MORTARE, PAVELE, MIXTURI ASFALTICE
baner-varianta1_04Prima paginaContactați Rombet BacauHarta site
baner-varianta1_05 ROMBET SE PREZINTĂ
inelv3

ROMBET a luat ființă în anul 1994, prin divizarea S.C. “CONEXTRUST” S.A. Bacău și s-a privatizat prin metoda MEBO.
Bazele de producție și exploatare se găsesc pe teritoriul municipiului Bacău și în comunele învecinate.
ROMBET S.A. BACAU  are  următoarea  structură  organizatorică:
a) conducerea societății:
  • Director General : ing. Iulian Cistian Cristea
  • Director Economic: ec. Mariana Negru – Ciobanu
  • Director Tehnic: ing. Ștefan Corocăescu
  • Director Comercial : ec. Claudiu Baciu
b) compartimentul de organizare a muncii, personal, studiul muncii si normarea muncii;
c)  compartimentul juridic;
d)  compartimentul  A.Q;
e)  compartimentul C.Q.;
f)  direcția de producție și mecanizare:
  • compartimentul de pregătire a licitațiilor, contractare si decontare;
  • compartimentul de pregătire a producției și a tehnologiei;
  • compartimentul de mecanizare și transport;
  • compartimentul de urmărire a producției și desfacere;
g) stația de betoane si mortare:
  • stația de sortare, balastiere;
  • atelierul de fierărie;
  • atelierul de prefabricate din beton;
  • atelierul de tâmplărie.
h) șantierul de construcții:
  • șantier de construcții – montaj și prestări servicii.
  • secția  de  transport specializat și auto:
  • coloană auto;
  • atelier auto;
  • atelier mecanic.
i) direcția comercială, de aprovizionare, depozite, probleme sociale și administrative:
  • compartimentul de marketing si analize economice;
  • compartimentul de aprovizionare tehnico - materială;
  • depozite de materiale;
j) direcția economică:
  • compartimentul de contabilitate;
  • compartimentul financiar.
Fiecare secție, șantier, atelier este condus de ingineri și maiștri de specialitate cu un nivel ridicat de pregătire și experiența în domeniu. 

ROMBET S.A. BACAU dispune de toate avizele și autorizațiile necesare funcționarii:
- Sistemul de Management al Calității certificat conform SR EN ISO 9001:2001 de către organismul de certificare acreditat SRAC București;
- Atestat eliberat de Agenția Națională de Resurse Minerale București;
- Atestat tehnic pentru Stație Sortare, Betonieră, Centrala de betoane;
- Certificate de conformitate eliberate de organismul de certificare produse  SRAC CERT SERV București pentru:
  • betoane și mortare;
  • betoane rutiere;
  • agregate naturale pentru betoane și mortare;
  • agregate concasate;
-Certificat de autorizare laborator;
-Agremente tehnice;
Stația de sortare – spălare a agregatelor de râu se afla în incinta stației de betoane din str. Izvoare, nr. 98, Bacău.
     Durata de exploatare a Stației de sortare-spălare a agregatelor de râu este permanentă, beneficiarul folosinței apei fiind S.C. ROMBET S.A., în scopul preparării betoanelor și mortarelor.

 

 

banda_josWebdesign de calitate